# پیشواز_سنتی

محمد موسوی - آلبوم همایون - بخش اول

  محمد موسوی - آلبوم همایون نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن پیش درآمد همایون 5516852   درآمد همایون 5516853   کرشمه 5516854   چهار مضراب همایون 5516855   شوشتری 5516856   میگلی 5516857   شوشتری2 5516858   لیلی و مجنون 5516859    (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

فرامرز پایور - سه نوازی دردستگاه ماهور و سه گاه

فرامرز پایور - سه نوازی دردستگاه ماهور و سه گاه نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن قطعه ترانه 5515681 درآمد داد شکسته 5515682 قطعه خوارزمی 5515683 دلکش سروش 5515684 رنگ 5515685 چهار مضراب درآمد 5515686 درآمد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

فرامرز پایور - به پاس نیم قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور

  فرامرز پایور - به پاس نیم قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن دشتی 5516719 سه گاه 5516720 سه گاه کریمی 5516725 ملکا بی کلام 5516727 چهار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون

فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن لیلی  و مجنون 5516093 ضربی خاتمه 5516065 عشاق 5516062 شوشتری 5516063 راز و نیاز 5516064 بیداد 5516060 نی داوود 5516061 درآمد دوم 5516057  (نحوه فعالسازی: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

داریوش طلایی - تکنوازی سه تار

داریوش طلایی - تکنوازی سه تار نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن ضربی 5516820 نستاری 5516821 رنگ نوا 5516822 مخالف با مغلوب 5516823 حدی 5516824 منصوری 5516826 شهرآشوب 5516827 مویه و فرود 5516828  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

سعید فرج پوری - کمانچه نوازی

  سعید فرج پوری - کمانچه نوازی نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن آواز شور 551899 عشاق 551900 رقصان 551901 دیار 551902 رنگ مستانه 551903 رازیانه 551904 کرشمه 551905   کمانچه کردی 551906   (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

سعید فرج پوری - کمانچه نوازی

سعید فرج پوری - کمانچه نوازی نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن کمانچه شور عشق 551923 کمانچه مستانه 551927 آواز شوشتری 5517160 مقدمه شوشتری 5517159 درآمد و کرشمه 5517157 ضربی و چهار مضراب 5517158 چهار مضراب2 5517155 ضربی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون

  فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن زنگ 5516058 چکاوک 5516059 پیش درآمد همایون 5516054 درآمد اول 5516055 چهار مضراب 5516056 پوپک 5516717 آواز ابوعطا 5516721 سه گاه 5516726  (نحوه فعالسازی: ارسال کد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

داریوش طلایی - تکنوازی سه تار

داریوش طلایی - تکنوازی سه تار نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن نیشابورک 5516588 فرود به نوا 5516589 سایه روشن 5516585 بداهه نوازی ابوعطا 5516586 مقدمه 5516781 پیش درآمد 5516782 چهار مضراب 5516783 درآمد با پیش زنگوله 5516784 حصار با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید